Младите

13.04.2020
Те са мързеливи, безотговорни, неграмотни, нямат ценности …. Истина или лъжа?

Детето вижда Другия, когато бива видяно от Друг

20.02.2020
Детето не винаги е това, което очакват родителите

Тийнейджър

13.01.2020
Тийнейджърството – възраст на въпросите

Стрес и дистрес. Кризисни състояния и интервенции при тях.

08.12.2019
Стресът представлява резултат, който се получава, когато върху дадена структура, система или организъм се въздейства със...

УЧИЛИЩЕТО – Пространство за срещи на изобретения

20.11.2019
Училището е място, където по законите на гостоприемството се посреща всяко дете с неговата уникална лична история.

Да изслушваме

07.10.2019
Изслушването не е просто да мълчим, докато друг говори.

Вълшебната пръчица на психотерапията

11.08.2019
За магията, за участието на клиента, за продължителността на терапията, за същността на терапията, за митовете

Ролята на играта за изграждане на социални роли и разрешаването на междуличностни конфликти

15.07.2019
Играта е един от основните видове човешка дейност,като в педагогиката въпросите за ръководството на детските игри се пос...

Хиперактивност

19.06.2019
Все по-често палавите и невъздържани деца са категоризирани като деца с ,,Хиперактивност и дефицит на вниманието ‘‘. За...

Как да говорим, за да ни чуват!

10.05.2019
Методът Ненасилствена комуникация включва използването на 4 стъпки при изразяването и изслушването.

Самочувствието – гаранция за жизнен и професионален успех

14.04.2019
Потърсихме причинно-следствената връзка между самочувствието и агресията. И поканихме един от опитните български социалн...

Бърнаут

02.04.2019
Когато започнах работа като ентусиазиран, млад психотерапевт във видна aмериканска клиника, исках да дам всичко от себе...