Хипноза – наслада за душата.

Хипноза – наслада за душата.

Хипнозата не е магия, тя е научно доказан феномен, чрез който успяваме да разберем и почувстваме себе си. Хипнозата е контролиран транс, поведенчески съноподобно състояние, но не е сън, фаза на дълбока релаксация. Настъпват ограничени волеви подбуди, но не се губи контрол нито над разума, нито над поведението или действията. При хипноза се работи по – активно с подсъзнанието, така че да бъде по-открито за позитивна промяна на мисли, чувства, емоции и цялостното отношение към живота. Може да се опише като естествен процес на спираловидно движение навътре към себе си. И докато се носиш по тази спирала на възприятието към ядрото на личността си, започваш да се изпълваш все по-дълбоко с усещания за покой, умиротворение, лекота, яснота, баланс, центрираност, чувство, че се издигаш над дребните битовизми, проблеми и злободневия. Именно това състояние начертава зоната на трансов комфорт, в която се работи по различни терапевтични проблеми или таргети за развитие на потенциала на личността. Човек може да бъдете хипнотизиран само и единствено, ако поиска, в противен случай няма как това да се случи. Повечето от нас редовно влизат и излизат от състоянието на транс, когато мечтаем или докато слушаме музика, или просто сме потънали във въображаемия свят на книга или филм. Хипнозата е бърз метод за подобряване на качеството на живот, лечение, трансформация, докосване и разгръщане на възможностите и същността на човек и постигане на неговите цели. Важни са също така и желанието и мотивацията на клиента за разрешаване на своята житейска ситуация.

Приложение на хипнозата

Хипноза може да бъде приложена ефективно в много проблемни области, като част от психотерапевтичния процес или като самостоятелна терапия. Множество изследвания доказват, че хипнотерапията има по-бързо, по-продължително, и по-дълбоко въздействие върху клиентите, отколкото методите на психотерапията. Това са само най-популярните и често срещани проблеми и области, с които хипнотерапията се справя ефективно:

*хроничен стрес и тревожност

*депресия

*вредни навици (тютюнопушене, употреба на опиати, злоупотреба с алкохол, преяждане, хазарт и др.) *контрол над храненето ( при хранителни разстройства, наднормено тегло и др.) *фобии *страхове (страх от неуспех, страх от шофиране, страх от смъртта, страх от раздяла, страх от нови начинания и др.)

*натрапливости

*компулсивно поведение

*сексуални проблеми

*безсъние

*болки и неразположение

*cамоунищожителни модели на поведение

*негативни убеждения

*освобождаване от негативни чувства ( вина, гняв, емоционална болка, обида и др.)

*ниска самооценка

*ниска мотивация

*проблеми с паметта и концентрацията

*липса на енергия

*диагностика

*намиране на посока в живота

*регресия

Този списък би могъл да бъде безкраен, както са безкрайни човешките проблеми и трудности. Медицинските общества в САЩ, Канада, Австралия и страните от Европейския Съюз отдавна са приели терапевтичното значение на хипнозата. Тя е средство за усилване на собствените способности и дарби, доставете си тази радост.