Психотерапевт Маруся Берон
Професионален опит

Области на компетентност

Взаимоотношения
Травматични преживявания
Тревожност и безспокойство
Страхове
Справяне със стрес и тревожност
Решаване на конфликти
Справяне с гнева и агресията
Детско-юношеска психология
Справяне с тъга, загуба
Фобии
Натрапливи мисли и действия
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Сексуалност, Интимни връзки, секс
Хипохондрия

Демографски данни

Възрастни
Двойки
Юноши

Образование

Сертифициран Гещалт терапевт
Сертифициран Хипнотерапевт
Магистър по "Философия на съзнанието и езика"
Магистър „Българска филология“

Асоциации и членства

Българската асоциация по гещалт терапия

Език

Български език
English
Русский язык

Маруся Берон

Психотерапевт

Гещалт терапевт, магистър по „Философия на съзнанието и езика“ 

Завършила съм четиригодишно обучение за гещалт терапевт към Българския институт по гещалт терапия, което се провежда по стандартите на Европейската асоциация по гещалт терапия.  Преминала съм и обучение по хипноза и хипнотерапия към Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия. Магистър съм по „Философия на съзнанието и езика“ и „Българска филология“ от СУ „Св. Кл. Охридски“ . Завършила съм курс по „Психопатология“ към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. 

Редовно участвам в тематични семинари и конференции, където обменям опит с колеги и повишавам квалификацията си. Част от тях са:

Семинар „Крехкото поколение: Психологическа работа с юноши и младежи“ с водещ Иво Величков – председател на Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия, февруари 2020 г.

Майсторски клас “Еротизма и сексуалността в терапевтичното взаимоотношение” с водещ Адам Кинсел (Полша), София, юни 2019 г.

Квалификационен семинар „Гранично личностно разстройство“ с водещ Евгений Колесников (Украйна), София, февруари 2019 г.

Майсторски клас на тема „Даване и получаване“ с водещ Lynda Osborne (Великобритания), София, юни 2018 г.

Научно-практическа конференция „Клиничният подход в гещалт терапията“, Одеса, Украйна, април 2018 г.

Семинар „Технология на страха: Обучение за работа с фобии, тревожност и панически атаки“ с водещ Иво Величков – председател на Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия, март 2018 г.

Тридневен уъркшоп „Силата на червения нос“ с водещ Frans Meulmeester (Холандия), София, април 2017 г.

Петмодулен семинар „Взаимоотношения“ с водещ  Petros  Teodorou (Гърция), София, 2017 г.

Майсторски клас за гещалт терапевти на тема „Терапия на двойката“ с водещи Ernst Knijff (Холандия) и Greet Cassiers (Белгия), София, октомври 2016 г.

Международна конференция на гещалт терапевтите от Европейската (EAGT) и Американската (AAGT) асоциации в Таормина, Италия, септември 2016 г.

Работя с възрастни и деца над 12 години.

При гещалт подхода фокусът е върху чувствата и мислите на клиента ТУК и СЕГА, независимо дали той споделя травма от детството или от вчера. Няма целенасочено ровене в миналото, макар че то присъства по един или друг начин и в настоящето – чрез навиците ни, чрез моделите на поведение, чрез убежденията ни. Гещалт терапията е холистична, неаналитична и неинтерпретативна. Тя насърчава клиента да открие собствен смисъл, да поставя собствени цели и да прави собствени избори.

Повече можете да видите в личния ми сайт "В огледалото на думите" -  http://marsyberon.com

Видео с Маруся:

https://drive.google.com/file/d/15y8ndNYV1wjF7OFm4KY5sGgI0fay5gjt/view?usp=sharing

Моите статии