Психотерапевт Дона Андонова

Области на компетентност

Взаимоотношения
Баланс личен-професионален живот
Травматични преживявания
Детско-юношеска психология
Паник атаки
Справяне с тъга, загуба
Справяне със стрес и тревожност
Тревожност и безспокойство
Справяне с гнева и агресията
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Двойки
Юноши
Възрастни
Деца

Образование

Магистър-психолог, специализация-социална психология, педагогическа психология.
Психотерапевт

Асоциации и членства

Българско дружество по психодрама и групова терапия
СНЦ"Локус-97"

Език

Български език

Дона Андонова

Психотерапевт

Като цяло в своята работа се ръководя от схващането, че проблемът, какъвто и да е той, е напълно индиферентен и само отношението ни към него има значение. В този смисъл, често смяната на парадигмата води до успех.

Моите статии