Как да говорим, за да ни чуват!

Как да говорим, за да ни чуват!

Ненасилствена комуникация е метод за общуване, създаден от американския психолог д-р Маршал Розенберг (www.cnvc.org), но може да се каже че е и начин на живот, т.к. корените й идват от фолософията за ненасилие на Махатма Ганди.

Методът Ненасилствена комуникация включва използването на 4 стъпки при изразяването и изслушването, които имат за цел отправянето на ясни послания и намаляване на фините форми на насилие в думите, което като резултат води до намаляване на конфликтите и неразбирателствата. Тези фини форми на насилие могат да бъдат различни преценки (той/тя не ме уважава, не ме зачитат), обвинения (как не те е срам, не се прави така), поставяне на етикети (глупав, умен, добър, лош) и др.

Основната цел на Ненасилствената комуникация (ННК) е създаването на връзка между хората, а когато общуваме споделяйки своите чувства и нужди, това много бързо и лесно ни свързва едни с други, т.к. емоциите и потребностите ни са универсални – всеки ги преживява.

Друг принцип на ННК освен свързването, е принципа на партньорството, според който е важно да общуваме с другите като равностойни партньори и да гледаме на тях като на хора, а не съобразно ролята им на шеф, служител, родител, дете, учител и др. Когато гледаме на другите като на човешки същества, които също като нас преживяват определени емоции и имат определени потребности, можем да сме по-съчувстващи и разбиращи и можем да видим различна гледна точка освен нашата. Този подход отваря повече пространство за разрешаване на трудни ситуации и намиране на взаимноприемливи решения.

Макар методът на Ненасилствена комуникация (ННК) да е лесен за разбиране, неговото практикуване е предизвикателство понякога, защото е необходимо да сме емоционално-грамотни – да можем да разпознаваме нюансите на емоциите, които преживяваме и да сме емоционално-интелигентни – да можем да изразяваме емоциите си по здравословен за нас и за останалите начин.

Добрата новина е, че всеки би могъл да научи ННК и както всяко умение с времето и с практиката става по-лесно.  За повече информация, свържете се с наш психолог.