Хиперактивност

Хиперактивност

Много лесно би било неудържимото дете да бъде етикетирано като хиперактивно, вместо да бъдат поставени ясни правила , които то трябва да спазва.

 

Децата със синдром ХАДВ знаят как да се държат и какво е правилно , но не могат да контролират своето поведение. Това води до нарушения в концентрацията на вниманието и предизвиква затруднения при изпълнението на структурирани задачи и дезорганизираност в социалните дейности на детето.

 

Хиперактивността с дефицита на вниманието ( ХАДВ ) е най-често срещаното нарушение в детска възраст. В хода на психологичната работа е важно да се отбележи, че появата на поведенчески и емоционални разстройства в детска възраст се свързва не само с условията на живот, а преди всичко с взаимоотношенията на детето с другите.

 

Повечето деца с поведенчески нарушения не са индентифицирани като такива до постъпването им в училищна среда.

 

За съжаление не са редки случаите, в които училището отчита единствено интелектуалните и когнитивните дисфункции и напълно пренебрегва емоционалните и поведенческите различия.

 

Децата с ХАДВ често не могат да участват в групови дейности или просто да стоят на едно място в клас. Те се приемат от околните като,,лоши” деца и често получават упреци и наказания в училище. Това ги прави негативни към учебния процес и към учителите.

Като основни маркери за клинична картина при ХАДВ, ние разглеждаме:

Нарушена концентрация на вниманието

Хиперактивност

Импулсивност

Поведенчески прояви

 

Като най-разпространена причина за синдрома се приема понижената функция на ретикуларната формация ( още от кърмаческа възраст) , която води до нарушения в екзекутивните функции – способността за планиране,прогнозиране и реализиране на различни дейности при детето.

 

Основните цели, които си поставя терапевта, по време на работа с такова дете са :

Намаляване на свръхактивността и импулсивността

Определяне на поведението у дома, в училище и в социалната среда

Повишаване концентрацията на внимание, подобряване на стила на учене, повишаване на академичните постижения

Формиране на нови социални умения

Коригиране на комуникативните нарушения

 

В хода на терапия е важно родителите и близките да станат добри помощници и асистенти в подпомагащата за детето среда.Те трябва да ги мотивират и да ценят напредъка на детето.

Как ?

 

Похвалата, подкрепена с награда, е най-добрият мотиватор . Децата с хиперактивност и дефицит на внимание се влияят основно от награди и поощрения.

Не казвайте на своето дете, че е ‘‘лошо‘‘! Действията, които прави са лоши!

Радвайте се заедно с него, комуникирайте и му отделете време, за да се чувства значимо.

 

Важно за учителите и родителите е да помнят, че поведението на детето обикновено не е насочено директно към тях.

 

Децата с този синдром са по-креативни, емоционални и продуктивни в сравнение с връстниците си. За това развихрете и Вие въображението си.

 

Няколко важни съвети към родителите на деца с ХАДВ :

 

Определете ясни и точни правила, какво трябва и какво не трябва да се прави от страна на детето.

Спазвайте постоянен дневен режим и предупреждавайте за промените. Когато събитията са с точна последователност е по-лесно децата да ги следват и запомнят.

Подсигурете тиха и спокойна среда на детето. Бъдете близо до него и следете процеса му на учене .

Бъдете позитивни. Казвайте на детето по-често какво искате от него, а не какво не трябва да прави.

Помагайте на детето в училищната подготовка от вечерта. Организацията за училище сутрин обикновено е трудно, изисква се повече време.

Включвайте децата в домашната работа, това изгражда тяхната отговорност.

Подсигурете нужните играчки и игри, които да стимулират тяхното развитие.

Отделяйте време да изслушате детето, опитвайте се да разберете посланието му.

Помагайте им да изградят добро самочувствие. Поради етикетирането им като ,, лоши‘‘, децата страдат от липса на такова.

 

Добрата новина е, че със специални грижи и системна терапия, състоянието би могло да се преодолее.  За повече информация, свържете се с наш психолог.