Психолог Аделина Иванова

Области на компетентност

Взаимоотношения
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне с гнева и агресията
Справяне със стрес и тревожност
Страхове
Травматични преживявания
Тревожност и безспокойство

Демографски данни

Възрастни
Деца
Юноши
Двойки

Образование

Магистър психолог, Дефектология

Асоциации и членства

Дете и пространство

Език

Български език

Аделина Иванова

Психолог

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ:

Психологически консултации на деца и възрастни

Сертифициран специалист за скрининг на детско развитие  от 0 до 6г. и клинична оценка на поведението за деца от 2 до 18г. възраст.

Училищен психолог

Психологически консултации на осиновители и приемни семейства

Супервизор на осиновители и приемни семейства и на екипи от социалната сфера

Обучител на екипи: Квалификация: Обучител – консултант, Специалност: Организационно развитие и развитие на социални умения

Психологически консултации и подкрепа на уязвими групи - деца и младежи

Участие в проекти като експерт-психолог

Опит в координиране на междуинстиционални и интердисциплинарни екипни срещи

Консултант в телевизионни предавания в областта на психологията

Посочените цени се договарят в зависимост от потребностите на клиента.

Видео материали с Аделина: 

Психичното здраве в училище.Няма качествено образование  без качествено психично здраве. 
https://bstv.bg/news/nashiiat-sledobed-s-bstv-01-2-2022-gost-adelina-ivanova-uchilishchen-psikholog?fbclid=IwAR3YBVuk9VOoYpbO7YXPbGCkQgdKAVSowRP5VbtHUMS24kgIrnykMDPZPXY

"СРЕЩИ В ОГЛЕДАЛОТО" - ОБИЧАМЕ ЛИ СЕБЕ СИ? - ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=q1eaJ8mrkcM

РОЛЯТА НА УЧИЛИЩНИТЕ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ
https://www.youtube.com/watch?v=OefdR7LwfmE

НАБЛЮДЕНИЯТА НА ПСИХОЛОГА ЗА ТОВА КАК СЕ ЧУВСТВАТ ДЕЦАТА ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА ВЪЛНА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО
https://www.youtube.com/watch?v=tARg-D4Vie4

"ПАНИКАТАКИТЕ" - ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=KeSbMSs78qM

"АГРЕСИЯТА" - ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=plXw4qqlIRw

"БОЯТ-ВЪЗПИТАНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ" - ВИДЕО
https://www.facebook.com/watch/?v=2278729775491657

"ТЕМАТА ЗА РЕВНОСТТА"-ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=oxbTIHwIz1U

СРЕЩИ Н ОГЛЕДАЛОТО - "ВИДОВЕ ТЕМПЕРАМЕНТ И ПРОЯВИТЕ ИМ В ЕЖЕДНЕВИЕТО - ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=Y6G4FCZxiRY

"ХИПЕРАКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦАТА" - ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=ZLzPb5RVB0U

"ДАЙТЕ ШАНС НА ДЕЦАТА ДА НАПРАВЯТ СВОЙ ИЗБОР - ТАКА ТЕ СЕ ЧУВСТВАТ ЗНАЧИМИ" - BGNES Agency
https://www.youtube.com/watch?v=jUiiR9jAPtw

"УСПЯВАТ ЛИ ДЕЦАТА, КОИТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВЛИЗАТ В УЧИЛИЩЕ ДА СЕ ПРИСПОСОБЯТ КЪМ НОВАТА СРЕДА, В КОЯТО ПОПАДАТ?ГОТОВИ ЛИ СА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН?" - ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=lkf2LnohhL8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-WyAZcietRGbWtDkW_TKtQwdPCLaTo1XCaHYmUwZZcHUvV8WG95meBuo

11."УСПЯВАТ ЛИ ДЕЦАТА, КОИТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВЛИЗАТ В УЧИЛИЩЕ ДА СЕ ПРИСПОСОБЯТ КЪМ НОВАТА СРЕДА, В КОЯТО ПОПАДАТ?ГОТОВИ ЛИ СА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН?" - ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=lkf2LnohhL8HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=lkf2LnohhL8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-WyAZcietRGbWtDkW_TKtQwdPCLaTo1XCaHYmUwZZcHUvV8WG95meBuo"&HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=lkf2LnohhL8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-WyAZcietRGbWtDkW_TKtQwdPCLaTo1XCaHYmUwZZcHUvV8WG95meBuo"feature=youtu.beHYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=lkf2LnohhL8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-WyAZcietRGbWtDkW_TKtQwdPCLaTo1XCaHYmUwZZcHUvV8WG95meBuo"&HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=lkf2LnohhL8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-WyAZcietRGbWtDkW_TKtQwdPCLaTo1XCaHYmUwZZcHUvV8WG95meBuo"fbclid=IwAR3-WyAZcietRGbWtDkW_TKtQwdPCLaTo1XCaHYmUwZZcHUvV8WG95meBuo

 

 

 

Моите статии