Психолог Аделина Иванова
Професионален опит

27г

Области на компетентност

Взаимоотношения
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне с гнева и агресията
Справяне със стрес и тревожност
Страхове
Травматични преживявания
Тревожност и безспокойство

Демографски данни

Възрастни
Деца
Юноши
Двойки

Образование

Магистър психолог, Дефектология

Асоциации и членства

Дете и пространство

Език

Български език

Аделина Иванова

Психолог

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ:

Психологически консултации на деца и възрастни

Сертифициран специалист за скрининг на детско развитие  от 0 до 6г. и клинична оценка на поведението за деца от 2 до 18г. възраст.

Училищен психолог

Психологически консултации на осиновители и приемни семейства

Супервизор на осиновители и приемни семейства и на екипи от социалната сфера

Обучител на екипи: Квалификация: Обучител – консултант, Специалност: Организационно развитие и развитие на социални умения

Психологически консултации и подкрепа на уязвими групи - деца и младежи

Участие в проекти като експерт-психолог

Опит в координиране на междуинстиционални и интердисциплинарни екипни срещи

Консултант в телевизионни предавания в областта на психологията

Видео материали с Аделина: 

"СРЕЩИ В ОГЛЕДАЛОТО" - ОБИЧАМЕ ЛИ СЕБЕ СИ? 

 

РОЛЯТА НА УЧИЛИЩНИТЕ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

 

НАБЛЮДЕНИЯТА НА ПСИХОЛОГА ЗА ТОВА КАК СЕ ЧУВСТВАТ ДЕЦАТА ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА ВЪЛНА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

 

"ПАНИК АТАКИТЕ" 

 

"АГРЕСИЯТА" 

 

"БОЯТ-ВЪЗПИТАНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ" 

 

"ТЕМАТА ЗА РЕВНОСТТА"

 

СРЕЩИ Н ОГЛЕДАЛОТО - ВИДОВЕ ТЕМПЕРАМЕНТ И ПРОЯВИТЕ ИМ В ЕЖЕДНЕВИЕТО 

 

"ХИПЕРАКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦАТА" 

 

"ДАЙТЕ ШАНС НА ДЕЦАТА ДА НАПРАВЯТ СВОЙ ИЗБОР - ТАКА ТЕ СЕ ЧУВСТВАТ ЗНАЧИМИ" - BGNES Agency

 

"УСПЯВАТ ЛИ ДЕЦАТА, КОИТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВЛИЗАТ В УЧИЛИЩЕ ДА СЕ ПРИСПОСОБЯТ КЪМ НОВАТА СРЕДА, В КОЯТО ПОПАДАТ?ГОТОВИ ЛИ СА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН?" 

 

Какво научихме от първата вълна на пандемията

 

Посочената цена се диференцира спрямо индивидуални потребности на клиентите. 

Моите статии