психолог Снежана Богданова

Области на компетентност

Взаимоотношения
Философия на живота
Баланс личен-професионален живот
Решаване на конфликти
Справяне с тъга, загуба
Тревожност и безспокойство
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Безсъние, нарушения на съня
Справяне със стрес и тревожност
Управление на времето-финансите
Страхове
Травматични преживявания

Демографски данни

Възрастни
Юноши

Образование

Бакалавър по Психология
Магистър по Психология

Език

Български език

Снежана Богданова

психолог

Здравейте! Казвам се Снежана Богданова. Завършила съм бакалавър "Психология" и магистър " Психология на личността" във ВУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр. Велико Търново - психолог и консултант по междуличностни и групови отношения. Имам личен опит (250ч.), придобит чрез психодраматична работа и съм сертифициран психодрама асистент/консултант (600ч.) по психодрама и групова терапия към ИПИГП"Бернхард Ахтерберг". Също и сертифициран Теле'Драма практик в провеждането на онлайн психологическо консултиране към Международен Теле'Драма институт. Методът използва психодрама и е специално адаптиран за онлайн работа индивидуално и в група. 

Имам опит в областта на социалните услуги, в Център за обществена подкрепа за работа с деца и родители и в проекти за работа с възрастни хора и хора с увреждания. Имам собствена практика като психолог консултант. Работя професионално от три години и продължавам да се уча и да се развивам чрез участие в уъркшопи, уебинари и семинари.

В моята работа прилагам предимно техники от психодрамата. Това е преживелищен метод. Чрез размяната на роли, "влизането в обувките на другия" се преодоляват емоционални предизвикателства и трудности, осъзнават се деструктивни модели на поведение, откриват се силните страни и ресурси за промяна на личността, избират се нови стратегии за справяне, които осигуряват по-качествен живот. При общуването с Вас ще бъде осигурено безопасно пространство за споделяне на вашите мисли и чувства, за изказването им на глас. 

От личния ми опит и обучение и професионалния ми опит съм стигнала до извода за важната роля на психологическата помощ и подкрепа. Отричането, отлагането на професионална помощ задълбочава проблемите.

Грижата за психчното здраве осигурява по-качествен живот: осъзнати действия, свободна комуникация със значимите други, способност за справяне с трудни ситуации и безболезнено преминаване през закономерно възникващи промени в жизнения цикъл. 

Да помагам на хората е мое призвание. 

Аз съм тук, за да Ви чуя и да бъда до Вас, да Ви съпроводя по пътя на предисвикателствата към промяна за по-добър живот. 

 

 

Моите статии