Защо се разочароваме?

Защо се разочароваме?

   Какво точно е разочарование? Може би, онова горчиво чувство, което усещаш след като не си постигнал това, което си очаквал, че ще се случи. Ужасното чувство, когато някой те е излъгал или те е обидил? Всичко това само заради очакванията - нещата, които ти си искал да се случат по различен от този начин.

Има ли нещо по-неприятно от това сам да случваш дискомфорт в живота си, заради едни очаквания, които така и не си се научил да не носиш със себе си? А дали е възможно да нямаме очаквания към другите?

Както вече споменахме, разочарованието е чувството на неудовлетвореност, което следва провала от очакванията или надеждите за нещо, което очакваме да се случи. Подобно на съжалението, се различава по това, че човек, който изпитва съжаление, се фокусира предимно върху личния избор, допринесъл за лошия резултат - докато човек, който изпитва разочарование, се фокусира върху самия резултат и именно той е източник на психологически стрес. Изучаването на разочарованието – неговите причини, въздействие и степента, до която индивидуалните решения са мотивирани от желанието да се избегне – е фокус в областта на анализа на решенията, тъй като разочарованието, заедно със съжалението, е една от двете основни емоции, участващи във вземането на решения.

Често типични реакции на разочарованието са гняв, отказ, загуба на самочувствие, стрес и депресия.

Когато говорим заразочарование имаме предвид – фрустрация. Фрустрацията е емоция, която се появява в ситуации, в които човек е блокиран да постигне желания резултат. Като цяло, когато постигнем една от целите си, се чувстваме доволни и винаги когато сме възпрепятствани да постигнем целите си, може да се поддадем на неудовлетвореност и да се почувстваме раздразнени и ядосани. Но разликаката между гняв и фрустрацията е, че фрустрацията е бавна, стабилна реакция, а гневът е бърз и агресивен. Фрустрацията е тиха емоция, която се натрупва вътре и
не се проявява навън. В същото време гневът е по-експлозивна емоция, която не може да не бъде изразена вербално или физически.

Има ли отражения върху на личността на човек от фрустрацията?

Фрустриращите преживявания действат като по-голяма пречка за нормалното развитие на личността. Състоянието на фрустрация включва заплаха за личността. Чувството за сигурност е наранено, понижава се самочувствието на фрустрирания човек. Фрустрацията може да се прояви по много различни начини. Има много начини да забележите някой, който е разочарован. Хората, които са фрустрирани, обикновено стават раздразнителни и стресирани.