Семейните констелации: ключ към решаването на “необясними” проблеми

Семейните констелации: ключ към решаването на “необясними” проблеми

Думата „констелация” буквално означава „съзвездие”. Както звездите във Вселената са във връзка по между си и образуват съзвездия, така са взаимосвързани и взаимно въздействащи си членовете на едно семейство. Тези връзки са съдбовни и  неразкъсваеми. Те се проявяват и през поколенията, често без хората да си  дават сметка, че в своето поведение и живот те следват модели, наследени  от предците в рода си. Според семейните констелации животът на всеки човек се определя от неговото  семейство и принадлежащите към него членове на семейната система. 

Полето на знанието.

Методът „семейни констелации“, създаден от Берт Хелингер,  завладява сърцата и въображението на хора от целия свят с основния  феномен, върху който той е базиран. Става дума за силата на „полето на  знанието“. Феномен, който е известен преди Хелингер. Използван е в работата  и на други терапевти преди него, като Вирджиния Сатир с нейните  „семейни скулптори“.

Как се проявява практически този феномен? При групова констелационна сесия  водещият кани клиента, който споделя личен или организационен  проблем, да избере участници от групата, които да  представляват хората, свързани с проблема. При това подреждане  клиентът застава зад всеки представител, поставя ръцете си на гърба му и го  завежда на мястото, на което прецени, че той следва да застане. Той интуитивно определя на какво  разстояние са хората един от друг, кой на къде гледа и т.н.

Скрити динамики и невидими връзки.

Именно тази процедура на избиране и “подреждане” отключва действието на феномена, за който става въпрос.  Оказва се, че веднъж поставени в полето, всички представители започват да  чувстват точно това, което са чувствали и хората, които те представляват.  Най-често клиентите са изумени от процеса, който наблюдават и усещат. С поведението  си, с движението си, с позата си, с цялостното си присъствие,  представителите изглеждат абсолютно свързани с това, което в реалния живот представляват (или са представлявали) майката, бащата, децата, бабата или дядото на  клиента. Така той вижда с очите си истината за своята семейна система,  без интерпретации и обяснения. 

Силата на полето се проявява и когато хората представляват  функционални роли. Това е особено приложимо в така наречените „организационни констелации“, когато в полето могат да бъдат поставени представители на абстрактни персонажи като: ръководството на организацията, конкуренцията, клиентите, служителите. 

За хората, присъстващи на тези демонстрации, въздействието е особено вълнуващо. Мнозина от  тях споделят след това: „Обстановката беше като в храм, като при някакъв свещен ритуал. Истината стана ясна на всички и никой не можеше  да я оспори.“

Законите на любовта.

В своята интензивна работа с групи и клиенти Хелингер постепенно  достига до основните механизми, които управляват семейните системи. Той синтезира тези механизми, като ги нарича Закони на любовта.

Законите на любовта, които действат в семействата, връзките, а също  и в организациите, са три: Закон за принадлежността, Закон за йерархията и Закон за баланса. Тяхното влияние може да бъде открито не само в  семейните системи, но и във всички човешки организации. 

Всяко нарушаване на тези закони води до боледуване на системата  или нейните членове, до страдание в семейството или до разпад и загуба на  лоялност в организациите. 

Заплитане и освобождаване.

Методът “семейни констелации” разкрива дълбоката свързаност,  която съществува между хората от една семейна система. Когато тази  свързаност става ясна (чрез осъществяването на констелация), това дълбоко повлиява върху осъзнаването на  незаменимостта и ценността на семейството и родителите.

За обозначаването на тази дълбока връзка Хелингер и неговите  последователи използват изрази като фамилна душа или фамилна съвест. Един от основните аспекти от живота, който констелациите показват  на клиента, е така нареченото системно заплитане. Той се изразява в  това, че много често клиентът има определени страдания и симптоми,  защото е дълбоко свързан с друг човек от семейната система, който е от  предишно поколение. Берт Хелингер показва в работата си, че най-често  основната причина за това съдбовно свързване, е че този предшественик е  бил забравен или неуважен от семейството.

С намесата на терапевта се осъществява и следваща стъпка. В тази  втора стъпка терапевтът променя подредбата на представителите, подава им решаващи фрази, които те произнасят един към друг. И така се стига постепенно до правилната картина на взаимодействието между членовете на семейството, която клиентът отнася със себе си и която води до  положителни трансформации в неговия живот.