Психолог, Психотерапевт Людмил Стефанов

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Взаимоотношения
Психология на жената/мъжа
Травматични преживявания
Тревожност и безспокойство
Справяне със стрес и тревожност
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Зависимости
Паник атаки
Решаване на конфликти

Демографски данни

Възрастни
Двойки
Юноши
Деца

Език

Български език

Людмил Стефанов

Психолог, Психотерапевт

Людмил Стефанов е психолог и психотерапевт с 30 годишен опит. Заедно със съпругата си Мариела Михайлова създава Психологически център „Аз и Ние“ Последните 10 години важна част от неговия професионален път заема философията и практиката на метода Семейни констелации, създаден от Берт Хелингер.

Изучавал е и използва в работата си подходи от Позитивната терапия на Н. Песешкиан, от НЛП, Краткосрочна терапия, работа със сънища с техники от психоанализата, гещалт терапията и арт-терапията. Има широка професионална култура, придобита с непрекъснато самообразоване.

Работи както индивидуално, така и със семейни двойки, а също и с деца.

Разглежданите казуси при работа с клиенти са от всички сфери на човешкия живот: партньорски връзки, лични теми, отношения дете-родител, депресия, паник атаки, хипохондрия, страхове при възрастни и деца, безсъние, ОКР, зависимости, хронични заболявания на психична основа...

В индивидуалната си работа открива всеки ден в човека срещу себе си уникалното, различното, това, което не е описано в книгите.

Защото в психотерапията всяка среща е диалог между души, който не прилича на никой друг.

Людмил Стефанов води ежемесечни уикенд групи по семейни констелации, както и обучителни групи по различни теми, свързани с личностното и професионално израстване.

Автор е на книгите „Социална работа по законите на семейната система“, „Философско четиво за деца“, както и на множество помагала, методически ръководства и статии.

Моите статии