Психотерапевт, обучител, педагог Мария Цанева

Области на компетентност

Взаимоотношения
Ненасилствена комуникация
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне със стрес и тревожност
Справяне с тъга, загуба
Травматични преживявания
Детско-юношеска психология
Решаване на конфликти

Демографски данни

Възрастни
Юноши
Двойки

Образование

Магистратура по педагогика и психология

Асоциации и членства

Член на Дружеството по позитивна психотерапия в България(ДППБ ),член на Българската асоциацияпо хипноза (БАХ)

Език

Български език
Français
Русский язык

Мария Цанева

Психотерапевт, обучител, педагог

Вярвам и следвам  идеята, че личния и професионален успех се подхранва от целенасочената и постоянна работа в посока на себепознанието и личностното израстване. Като терапевт и консултант най-много харесвам творческия характер на моята професия. Всяка среща с човека, пожелал да бъде мой клиент е уникална и неповторима. В пространство на приемане и разбиране, доверявайки се на силата и компетентността на  клиента, съвместно откриваме вътрешните му  ресурси за промяна. Когато работя се ръководя и от идеята, че всяко човешко същество притежава вътрешноприсъща склоност за самореализация и самоусъвършенстване. Моята задача е да подкрепя този процес и да помогна да се отстранят пречките пред него.  Използвам интегрален подход в терапевтичнат си дейност, защото смятам че богатството на човешката личност не може да се побере само в една парадигма или схема. За мен е много важно да спазвам основните принципи на консултативната и терапевтична дейност-конфиденциалност, взаимно уважение и доверие към клиента. Работя с различна проблематика-самопознание и разширяване на личния опит; повишаване на личната ефективност; проблеми на междуличностните взаимоотношения; различни видове тревожни и емоционални разстройства, депресия;  психосоматични проблеми; работа с тинейджъри, родители  и др. Според мен, истинският професионалист е честен и коректен към клиентите си.

Моите статии