Психотерапевт Мирена Пенчева

Области на компетентност

Взаимоотношения
Детско-юношеска психология
Зависимости
Страхове
Справяне със стрес и тревожност
Тревожност и безспокойство

Демографски данни

Възрастни
Двойки
Деца
Юноши

Образование

Сертифициран гещалт терапевт
Сертифициран хипнотерапевт
Магистър по право

Асоциации и членства

Българска асоциация по Гещалт терапия
Сдружение Фракарита България
Фондация " Шанс за всяко дете"

Лицензи и документи

Език

Български език
Français
English

Мирена Пенчева

Психотерапевт

Видео с Мирена Пенчева

https://drive.google.com/file/d/1h063YgpcmqMAdCBeEu7yqQsfLJ9jqHQF/view?usp=sharing