Психолог Милена Делчева

Области на компетентност

Справяне със стрес и тревожност
Травматични преживявания
Тревожност и безспокойство
Паник атаки
Фобии
Детско-юношеска психология
Взаимоотношения
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Възрастни
Юноши
Деца
Двойки

Образование

Бакалавър по Социални дейности във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий
Магистър по Психология във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Магистър по Трудова и организационна психология в СУ " Св.Климент Охридски"

Език

Български език

Милена Делчева

Психолог

Да помагам на хората – това е мое призвание. Правя го с голямо желание и вдъхновение. 

Завършила съм Бакалавър по Социални дейности във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий";

Завършила съм Магистър по Психология във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий";

Завършила съм Магистър по Трудова и организационна психология в СУ " Св.Климент Охридски"

Обучена съм в провеждане и интерпретиране на разнообразни инструменти за оценка на детското емоционално и социално развитие, както и в прилагането на въпросник за оценка на хранителни разстройства и клинични методики.

Преминала съм през обучение за базови умения - Когнитивно-поведенческа психотерапия.

Има опит с деца, представящи поведенчески и личностни проблеми, както и с деца със СОП. 

Провеждам консултации в следните насоки:

Депресии

Стрес и посттравматичен стрес

Тревожност, Напрежение, Безпокойство

Фобии

Панически атаки

Хранителни разстройства

Семейни консултации, проблеми в двойката, трудности в общуването, отношения извън двойката, житейски кризи,  сексуални проблеми, ревност, изневяра, физическо и психическо насилие, справяне с промени и загуба, отношения родители – деца

Детско-юношески консултации и терапия – хиперактивност, проблеми в училище, ниска самооценка, комплекси, агресия, проблеми с възпитанието, трудности в адаптацията, заекване, напикаване, психосоматични състояния, страхови и фобиини състояния, нарушения в паметта и концентрацията, трудно усвояване на учебния материал и други.

Техники за личностно израстване и усъвършенстване, изграждане на самоконтрол, увереност, социални и комуникативни умения, положително мислене, реална самооценка,автогенен тренинг

Пълна психодиагностика на деца и възрастни.

Моята лична мисия като човек и професионалист е да помагам на хората:

да се справят с различни житейски затруднения;

да разберат как функционират и какви са личностните им особености;

да изследват своите когнитивни процеси, психичното здраве, както и неговото влияние върху соматичните процеси в организма;

да разберат и осъзнаят как мислите, нагласите, убежденията влияят върху емоциите и чувствата.

да опознаят вътрешния си свят, да се адаптират към нови условия, които възникват в живота. Както и да се свържат с вътрешния си потенциал, да осъзнаят кои са силните и слабите им страни.

С помощта на професионалната психологична подкрепа, ще достигнете до отговорите на въпроси като "Защо реагирах в тази ситуация по този начин? Какви са мотивите,които ме водят за реализиране на определена дейност? Как взаимодействам със себе си, с другите и със света около мен? 

Моите статии