Психолог Мариета Петрова

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Травматични преживявания
Паник атаки
Безсъние, нарушения на съня
Страхове
Справяне с гнева и агресията

Образование

Магистър Психолог Специализация по Консултативна психология към ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”

Език

Български език

Мариета Петрова

Психолог

Вярвам, че всяко камъче, препятствие или тежест в колелото на живота ни е път към самоусъвършенстване и израстване.
В своя житейски път преминах през много трудности и изпитания за да открия своя път и да се припозная в тази така необходима професия. 
Независимо от преживяванията ние хората винаги можем да създадем положителна промяна в живота си и във всяка ситуация имаме избор на действия и свобода.
 

Област на професионална компетентност:

Индивидуално психологическото консултиране на възрастни при житейски препятствия, безпокойство, стрес, тревожност, депресия, панически атаки, следродилна депресия, понижена самооценка и затруднения в междуличностните взаимоотношения, стремеж към към личностово развитие и себепознание;

 

Специалности и специализации:

- Магистър Психолог Специализация по Консултативна психология към ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
- Специализира Когнитивно-поведенческа психотерапия към Център Спектра – гр. София
- Сертификат за личен опит към Център по Психология и психотерапия „Спектра” – гр. София
- Сертификат Динамично интервю към Център по Психология и психотерапия „Спектра” – гр. София
- Сертификат за завършен курс - Базови терапевтични умения в Когнитивно-поведенческото консултиране към Център по Психология и Психотерапия „Спектра” – гр. София 
- Терапевтични умения в когнитивно- поведенческата психотерапия при Депресии/ Тревожни разстройства/ Посттравматично стресово разстройство/ Личностови разстройства
- Квалификация по психодиагностика със супервизиран опит
- Дипломна работа "Мотивация за растеж в дискурса на хуманистичната психология"
 
 

Моите статии