Корекция на поведението на деца и юноши - как психологът и родителят работят в екип, за да постигнат резултати?

Корекция на поведението на деца и юноши - как психологът и родителят работят в екип, за да постигнат резултати?

Често, ние, родителите държим детето отговорно за проблемното му поведение. Караме му се, наказваме го и го водим на психолог в ролята на “виновен”. Това са нашите първосигнални решения, но често забравяме факта, че проблемното поведение на детето може да бъде сигнал, който разкрива грешките на родителите във възпитанието му.

Родителите трябва да задоволяват нуждите на детето си.
Понякога точно този тип поведение на детето отразява неговите незадоволени нужди. Това не ни прави лош родител, но и не означава, че можем с лека ръка да игнорираме проблемите. 

Метод на кръстосано обучение
Методът на кръстосано обучение представлява съвместната работа на психологът и родителя. Това е способ, който не просто ни помага да коригираме проблемното поведение на детето си, но и ни  помага да бъдем по-добри родители. Това се корени в нашия забързан начин на живот, заради който  често не забелязваме как ние самите разваляме поведението му и накрая поставяме тази отговорност върху него. Подобни, първосигнално шокиращи прозрения, силно стимулират мотивацията на родителя да започне и да продължи съвместната си работа с психолога. 

Ако изпитвате затруднения в коригирането на проблемното поведение на детето си, не се колебайте да запишете час при психотерапевт К. Лазарова, защото родителят и психологът трябва да работят като едно цяло, за да могат децата ни да бъдат здрави и щастливи!