Клиничен Психолог Екатерина Лoзанова

Области на компетентност

Тревожност и безспокойство
Страхове
Травматични преживявания
Справяне със стрес и тревожност
Паник атаки
Зависимости
Хранителни разстройства
Справяне с тъга, загуба
Натрапливи мисли и действия
Детско-юношеска психология
Справяне с гнева и агресията
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Възрастни
Двойки
Деца
Юноши

Образование

Магистър Клиничен психолог

Език

Български език
English
Deutsch

Екатерина Лoзанова

Клиничен Психолог

Екатерина Лозанова e съосновател на  логопедичен и психотерапевтичен център за подкрепа на възрастни и деца с емоционални, поведенчески  и езико - говорни проблеми.
Фокусът и на работа са възрастни с тревожно-депресивни разстройства, зависимости, житейски кризи и деца с проблеми със социализацията, емоционални проблеми, поведенчески разстройства.
В професионалния си път Екатерина работи и със зависимости,  с хранителни разстройства и тревожни разстройства. Провежда обучителни семинари за родители на теми, свързани с развитието на децата - възпитание, кризите на израстване, превенция срещу девианто поведение, депресии, зависимости.

Квалификации:

- Магистър - Клинична психология;

- Бакалавър - Психология и предагогика;

· Сертификат за преминато обучние за “Личен опит“ в направлението “Когнитивно поведенческа терапия“

· Сертификат за преминато обучние за “Базови умения“ в направлението “Когнитивно поведенческа терапия’

· Сертификат за преминато обучение за “Специализирани умения” в направлението “Когнитивно поведенческа психотерапия”

· Сертификат за преминато обучние по “Ранно детско развитие“.

· Сертификат по Обща психодиагностика

· “Child Psychology Certification “ – 03TG1A9T – by New skills academy

· Verified Certificate and Achievement from Harvard X in “Humanitarian Response to conflict and disaster“ – an online learning initiative of HARVARD UNIVERSITY- Valid certificate ID- dd92a7ebe84e45931318ebe7

· Сертификат за преминато обучение по проективен тест ТАТ

· Преминат стаж в Център по психично здраве.

· Преминат стаж в Комплексен онкологичен център Пловдив.

 

Услуги:

Психологично консултиране и терапия при:

- Тревожни разстройства;

- Депресивни състояниея;

- Ниска самооценка;

- Зависимости;

- Житейски кризи;

-Личностно израстване.

 

Психологично консултиране и Психотерапия на деца:

– със специални обучително потребности, както и работа с родители.

– страдащи от енуреза, енкопреза, страхове, проблеми в адаптацията, емоционални проблеми, агресия, разстройство в адаптацията;

- при развод, смърт на близък, проблеми в училище/детска градина.

 

 

Моите статии