Какво е агресията при децата и какви са причините за нея?

Какво е агресията при децата и какви са причините за нея?

Социалните психолози определят агресията като поведение, което има за цел да навреди на друг индивид, който не желае да бъде наранен .

Агресията при децата е често срещана в наши дни – в детската градина, в училище, на детската площадка, в ресторанта и дори вкъщи. Изразява се под формата на удари,крещене, обиди, тръшкане, тропане с крак, късане , чупене или хвърляне на предмети. Много често децата, които проявяват агресия, се разстройват лесно, посягат или удрят силно, викат, не спазват и минимални правила в обществото или вкъщи.

Агресията при децата може да бъде симптом за много различни проблеми. Това е така, защото агресивното поведение е отзвук на някакъв проблем, с който детето не може да се справи. Това поведение може да бъде както защитно, така и искащо да покаже (изкрещи) нещо в социума. Много често например, детето може да бъде агресивно, когато не знае как да се защити в ситуация, в която се чувства нападнато, безпомощно или недостатъчно силно. С една дума, за агресивното поведение, винаги има причина.

 

Причините за агресията при децата могат да бъдат:

 

Поведенчески проблем:

Ако детето страда от физическо заболяване;

Ако детето е с диагноза Аутизъм, ДЦП или Умствена изостаналост.

 

Трудности  в адаптацията:

Преместване в ново жилище;

Преместване в ново учебно заведение;

Научава за болест или състояние, което може да промени живота на детето.

 

Емоционални проблеми:

Ниска самооценка;

Страхове;

Неспособност да се справи с дадена задача;

При възпитателен метод, който е научил детето на определено поведение, несработващо на места извън дома.

 

Проблеми в комуникацията:

Когато детето няма стратегии за справяне в дадена ситуация, вижда агресията като метод за справяне;

Когато не може да се изрази ( заради артикулационен проблем, Аутизъм и др.).

 

Агресия, предизвикана от агресия:

Детето като жертва или свидетел на агресия в семейството;

От видео или компютърни игри;

Агресия от телевизията;

Агресията като заучен (модерен) модел от детската гадина или училище.

 

Други причини:

Когато не са задоволени базовите потребности – храна, вода, сън, топлина;

Когато не може да приеме дадена ситуация;

Ако страда от зависимост , например към мобилно устройство , компютър и др. и то бъде отнето.

При раздяла със значим човек.

ВАЖНО! Съществува агресия, която е насочена навътре - автоагресията. Това е тип агресия, която детето упражнява върху себе си, когато е в състояние на афект. Причините могат да бъдат същите, но тогава наблюдаваме по-различен тип на емоционалност при детето. Моделът на възпитание също е от съществена роля, както и травмите (прекъснатите потребности) от ранното детство.

 

 

Ето едни от най-често срещаните последици от агресивното поведение:

Изключване от училищното заведение.

Детето може да остане без социални контакти.

Агресивното поведение да нарасне в дезадаптивно поведение, в девиантно или деликвенто поведение.

Може да доведе до физически последици за агресора или жертвата.

Често детето се провокира от един и същи стимул. Тогава родителят лесно разбира от какво се ядосва рожбата му. Понякога обаче стимулите могат да бъдат повече и причината за агресията да се крие зад повече от един проблем. Когато това се случи е добре да се обърнем към специалист, който да ни помогне да анализираме проблема и да намерим правилните начини за справянето с него.