Как да тълкуваме невербалната комуникация и да общуваме ефективно? Част 1

Как да тълкуваме невербалната комуникация и да общуваме ефективно? Част 1

В първата част от нашата поредица ще се запознаем със същината на невербалната комуникация - какво представлява тя и защо е толкова важна за това да разбираме хората около себе си.

Какво всъщност представлява невербалната комуникация?

Човекът е социалното същество, което изразява себе си чрез общуването си с другите. Въпреки, че езикът е това, което отличава хората от останалите живи същества, когато говорим не са само думите ни носят послание. Общувайки с останалите, ние несъзнателно изпращаме и получаваме невербални сигнали чрез мимики и жестове. 

 

Но защо го правим?

Съществуват няколко причини за този феномен у хората. 

  1. Демонстрираме интерес или отегчение в разговора. Понякога правим това нарочно, а друг път дори не се усещаме, но и в двата случая нашият събеседник разбира дали имаме желание да продължим или прекратим разговора по дадена тема. 

  2. Искаме да представяме себе си в различните ситуации. Често невербалните знаци представят същността на човека, с когото разговаряме, но не бива да съдим прибързано по тях, защото могат да ни подведат. Все пак нашата преценка невинаги отразява действителността в пълния й потенциал.

  3. Изразяваме на емоциите си. Нашите емоции могат да се предадат, чрез лицевите изражения, погледът, жестовете и дори физическото ни  разстояние от събеседника.

  4. Предаваме на информация за своята нагласа. Тя може да бъде както положителна, така и отрицателна. Колкото и сдържани да се стараем да бъдем, няма как скрием своята нагласа. 

 

Казваме ли истината?

Невербална комуникация придружава изговореното съдържание. Важно е да правим своите заключения на база на тяхната съвкупност. Когато невербалните сигнали противоречат на казаното от нас се получава изтичане на информация. Това се изразява в изчервяване, изпотяване, напрягане на мускулатурата и др. Но невинаги това сигнализира за лъжа, понякога е просто показател за нашите дискомфорт и притеснение. 


Каква е ролята на пространството?

Ролята на пространството в отношенията също е важна. Тя може бъде разделена на в 4 зони:

  1. Интимна(0 60 см.) Хората могат да се докосват. Тук може да става въпрос както за любов и спокойствие, така и за физическа борба.

  2. Лична (60 120 см.) В нея се допускат приятели и познати и не преобладава докосването, а по-скоро разговорът.

  3. Социално-консултативна (120 330 см.) Това е подходящото разстояние в професионалната среда при взаимодействие с клиентите си. Тогава докосването е недопустимо.

  4. Публична (повече от 330 см.) Тя поддържа безлично и формално отношение с хора, които обикновено не познаваме. 

 

Какво означава личното поле?

В психологията личното пространство има 2 функции: отбранителна, когато искаме да се защити и тази на привличане, когато искаме да покажем на някого, че го харесваме. Личното поле зависи от големината на селището и гъстота на населението, както и в какво пространство е свикнал да живее човека. 

 

Защо невербалната комуникация е важна за нашето общуване?

Невербалната комуникация играе много важна роля в някои от професиите - като тези на актьорите, певците, фокусниците, политиците и бизнесмените. Жестикулацията може да бъде полезна, ако бъде добре овладяна. Не случаен е израза: Вашите думи казват историята, вашето тяло казва цялата истина.

 

В следващите статии ще разгледаме ролята на невербалната комуникация по време на различни социалнисфери, за да разберем какви сигнали ни изпращат хората около нас и да направим комуникацията си по-ефективна както по време на бизнес срещи, така и в романтичен план.