Събития

Онлайн събития, организирани от Native4Native

Начало » Събития
18 октомври 2021 Вход 125,00лв (без ДДС)

Интерактивен семинар за запознаване и задълбочено разглеждане на новия световен стандарт ISO45003 за психично здраве на работното място, насочен към HR мениджъри и експерти по здравословни и безопасни условия на труд.

22 октомври 2021 Вход 150,00лв (без ДДС)

Интерактивен семинар за запознаване и задълбочено разглеждане на новия световен стандарт ISO45003 за психично здраве на работното място, насочен към бизнес мениджъри и ръководители на отдели човешки ресурси.

27 октомври 2021 Вход 200,00лв (без ДДС)

Интерактивен семинар за запознаване и задълбочено разглеждане на новия световен стандарт ISO45003 за психично здраве на работното място насочен към корпоративни и бизнес лидери.