консултант Росица Христова

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Решаване на конфликти
Справяне със стрес и тревожност
Справяне с тъга, загуба
Справяне с гнева и агресията
Взаимоотношения
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Възрастни

Образование

Магистър по теология

Език

Български език
English
Русский язык

Росица Христова

консултант

      Работя в областта на педагогиката от 30 г., в областта на комуникациите от 25 г.
За мен винаги е било най-важно общуването и разбирането на Другия. През 2019-2021 г. изучавах Теология в СУ „Св. Климент Охридски“ в магистърската програма Църковно-социално дело, която завърших на 22.02.2022 г. със защита на магистърска теза в областта на нравственото богословие. Обучението ми даде познание както за личната ми психологическа травма, така и за универсалните човешки проблеми – през призмата на пастирската психология и психотерапия. Вярвам, че това може да бъде полезно и за Вас!