Психотерапевт, обучител Йордан Танковски

Области на компетентност

Взаимоотношения
Баланс личен-професионален живот
Зависимости
Ненасилствена комуникация
Кариерно развитие
Справяне със стрес и тревожност
Решаване на конфликти

Демографски данни

Възрастни

Език

Български език

Йордан Танковски

Психотерапевт, обучител

Консултант; Обучител в меки умения; Психотерапевт

Завършил е Югозападния университет – Благоевград. Има магистърска степен по психология, профили – социална, педагогическа и организационна психология; • Дипломна работа:“Психологически интервенции на кризисни състояния в телефона на доверието”

-  Българска асоциация за тренинг и развитие - член на УС

- Член на сдужението на психолозитл

• Изпълнителен директор на „Скилс Консулт България”ООД – компания за управление на човешки ресурси

• През годините е изминал пътя от Главен специалист, до Директор на Български младежки Червен кръст

• Членува в професионалните сдружения: Асоциация “Път към другите”организации в Европа

• Лицензиран консултант и експерт, автор на публикации по проблемите със СПИН, трафик на хора, наркотични зависимости

Психолог - Магистърска степен. Специализации в сферата на социалната, педагогическата и икономическата психология.     

2006 до сега - Управител на Скилс Консулт България ООД

2005-2006  Цептер България – Мениджър обучение и развитие

2000-2005 Български Младежки Червен Кръст - Директор

Специализации в сферата на човешките ресурси, позитивната психотерапия, невролингвистично програмиране. Над 10 годишен опит в провеждането на социално-психологически и психодинамични тренинги.

Сертифициран тренер по обучителни програми за придобиване и развитие на ключови компетенции: лидерски умения, екипна съвместимост, ефективно общуване, управление на конфликти и водене на преговори, обучение за обучаващи – умения за водене на тренинги, групова динамика, фасилитиране на срещи и управление на времето, управление на стреса в работна среда, стратегическо планиране, психологическо консултиране, невро-лингвистично програмиране. Водещ тренер на АДЖЕНДА по „Програми за развитие на мениджъри” към различини компании, както и за обучения по „Изграждане на екипи и мотивационни програми” „Управление на конфликти и стреса в работна среда”, „Емоционална интелигентност и бизнес целеполагане”, „Подбор на персонал, селекция и препозицониране”, обучения по поръчка.

Моите статии