Психотерапевт Ваня Кирилова

Области на компетентност

Детско-юношеска психология
Взаимоотношения
Справяне с гнева и агресията

Демографски данни

Деца

Образование

СУ ''Св.Климент Охридски''

Език

Български език

Ваня Кирилова

Психотерапевт