Психотерапевт Теодора Гергинова

Области на компетентност

Взаимоотношения
Травматични преживявания
Психология на жената/мъжа
Справяне със стрес и тревожност
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Възрастни
Двойки
Юноши

Образование

Психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия "Бернхард Ахтерберг"

Асоциации и членства

Българска асоциация по фамилна терапия
Българско дружество по психодрама и групова терапия

Език

Български език

Теодора Гергинова

Психотерапевт

Индивидуална, фамилна и групова психотерапия

Завършва специалност Психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специализации по клинична и консултативна психология и социална психология.
Дипломиран психодрама терапевт и фамилен терапевт от Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия "Бернхард Ахтерберг". Обучител и сертифициран системен супервизор в обучителна програма по фамилна терапия.
Има опит в индивидуалното и фамилно консултиране и психотерапия, както и във водене на психотерапевтични групи и бизнес тренинги.
Участвала е в адаптирането и развиването на психологически тестове за възрастни и деца.