Психотерапевт Снежинка Несторова

Области на компетентност

Детско-юношеска психология
Травматични преживявания
Справяне с тъга, загуба
Справяне със стрес и тревожност
Тревожност и безспокойство
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Деца
Юноши
Възрастни

Образование

Магистър

Асоциации и членства

дружество по Позитивна психотерапия за България и WAPP – Световна асоциация по позитивна психотерапия – Висбаден, Германия

Снежинка Несторова

Психотерапевт

Практикувам индивидуална психотерапия на деца и възрастни.

Провеждам индивидуални психологични консултации при житейски кризи, травматични събития, професионално прегаряне, тревожност и др.

Консултирам семейства по въпроси, свързани с детското развитие, поведенчески и емоционални затруднения, взаимоотношения в семейството и в групата връстници, училищна готовност и проблеми с ученето, справяне с кризи.

Имам специализиран опит за психодиагностика на детското развитие и терапевтична работа с деца с трудности в развитието.

"За да полетиш, първо се освободи от всичко, което те дърпа надолу"

Антоан дьо Сент-Езюпери