Психотерапевт Огняна Мирчева

Области на компетентност

Взаимоотношения
Баланс личен-професионален живот
Кариерно развитие
Справяне със стрес и тревожност
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Възрастни

Език

Български език

Огняна Мирчева

Психотерапевт

Огняна е организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в областта на управление на хора, екипи и лична ефективност. Специализира в темата за предприемчиво мислене и поведение – специфики, начин на изграждане и развитие на такива умения в различни типове бизнес позиции. Била е мениджър "Обучения" в AIG Life и КД Живот, регионален ръководител "Продажби и обучение" в ДСК Гаранция.