Психотерапевт Красимира Дянкова

Области на компетентност

Взаимоотношения
Детско-юношеска психология
Решаване на конфликти
Травматични преживявания
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Възрастни
Двойки
Юноши
Деца

Образование

Академично образование: бакалавърска степен по психология -2006г
Магистърска степен по „приложна психология”- 2008 г., ВСУ „Черноризец Храбър”
Магистърска степен по логопедия- 2015 г., СУ „Св.Климент Охридски”

Език

Български език

Красимира Дянкова

Психотерапевт

Психологичното консултиране и терапията е  за хора, които искат да променят живота си или искат да решат проблемите си. За онези, които искат да знаят повече за себе си, за поведението си, за реакциите си. За всички вас, които търсите, но не успявате сами, защото всички ние понякога имаме нужда от помощ

Магистър по психология и гещалт-психотерапевт. Тя е фасилитатор по системни фамилни констелации и асистент по метода за звуко-стимулация на д-р Алфред Томатис. В психологическата си практика работи индивидуално и групово с възрастни и деца с нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност, с дефицит на вниманието, дислексия, със затруднения в обучението и поведението и други. Съвместно с родителите работи за създаване на континиум в терапевтичния процес.

 

Професионален опит:

Самостоятелна практика от 2008г. до сега- Психолог-консултант и психотерапевт, практикуващ индивидуално и партньорско консултиране, индивидуална и групова психотерапия с възрастни и деца от аутистичния спектър, хиперактивност с дефицит на вниманието, дислексия, със затруднения в обучението и поведението и др., лектор и обучител.

Области на професионална компетентност: -семейно консултиране; кризи в семейството, в партньорските взаимоотношения, трудности при възпитанието и отглеждането на децата;  детско юношеско консултиране; отношения родители-деца; проблемно поведение, проблеми в адаптацията; преодоляване на преодолян стрес и дистрес; междуличностни конфликти; преодоляване на кризи и емоционални и поведенчески затруднения; трудности в общуването и взаимоотношенията; справяне с промени и загуби; организационно консултиране и бизнес психология;             

Академично образование: бакалавърска степен  по психология -2006г. и магистърска степен по „приложна психология”- 2008 г., ВСУ „Черноризец Храбър”, и магистърска степен по логопедия- 2015 г., СУ „Св.Климент Охридски”

Сертифициран фасилитатор по „Системни и Фамилни Констелации” в първото в България обучение за фасилитатори- 2010 г. Организирано от Фондация „Фамилни Констелации – България” 

Сертифициран гещалт-консултант под супервизия- 2013г.   В „Български институт по гешалттерапия”

Сертификации в: 

The Listening Program- 2013г., “by Advnced brain technologies” U.S.A.;

 in Time-2014г., “by Advnced brain technologies” U.S.A.; 

TAVS- 2013г., “Learning Solutions” U.S.A.; 

BRAIN GYM-2014г., “Educational Kinesiology Foundation” U.S.A. с об. Alan R Heath; 

Проективни  личностови методики в клинико-психологичната практика- 2007г., УМБАЛ „Св. Марина” с об. доц. д-р Ив. Бончева;

Характеристики на аутизма, диагностика, терапевтични методи и подходи в детската възраст- 2015г., Медицински университет- Варна;

Социална работа с деца и семейства в риск- 2010г., Център за професионално обучение „Мост България”с об. Диана Циркова ;

Допълнителни обучения  и квалификации:

-    Организационни констелации- 2013г. с об. Елко де Хеус;

-    Освобождаване от травма- 2013г. с об. Карен Шобер;

 -   Психо-биологични програми на заболяванията- Влияния през пренаталния период, деца- здраве, поведение и затруднения в обучението-2013г.с об. Мари-Жинет Ро;  

 -   „Терапия на д-р Бах”, 60 ч., 2015г. с об. д-р Т. Господинов; 

-    Базови терапевтични умения с об. доц.д-р Поли Петкова, Георги Антонов-2008г. ; 

 -   Умения за водене на динамично интервю с об. Г. Антонов, 2008г.

-    ЕАТА- ТА 101- 2012г. с об. Biatrice Godlewicz; TA „Сценарият” -2013г. с об. Isabelle Taquin 

-    Семинар- „Към Същността”- 2012г. с. водещ д-р Менис Юсри

-    „ Кристалотерапия” и” Минг Чи Йога”- 2012г. с об. Мяо Конг; 

-     Superbrain yoga course, Master Choa Kok Sui- 2011г. с лектор Charlotte Anderson;

-     Арт-терапевтични техники в терапията на двойки, ПИСЕЛ- 2011г. с водещ Жени Георгиева; 

-     Въведение в медитативни практики- 2008г.с об. Acharya Khenpo Ramesh и Lama Saneteu;

-    Участие в конференции: „Когнитивно-поведенческа терапия при личностни разстройства и психози” с об. д-р Антонио Пинто; „Mindfulness-базирана когнитивна терапия при психологични разстройства” с об.  Фабрицио Дидона, /Италия/-2009г ; 

-    Втора Биохимична конференция по проблемите  на аутизма-2011г. орг. „Tacitus”;