Психотерапевт, Коуч Владимир Ризов

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Управление на времето-финансите
Философия на живота

Език

Български език
English

Владимир Ризов

Психотерапевт, Коуч