Психотерапевт Ивайло Йосифов

Области на компетентност

Детско-юношеска психология
Взаимоотношения

Демографски данни

Възрастни
Деца
Юноши

Образование

магистър по социална психология

Език

Български език

Ивайло Йосифов

Психотерапевт

Магистър по социална психология.

Има богат опит в работа с деца и семейства, юноши с противообществени прояви, деца и юноши в риск, осиновени деца и осиновители, деца-мигранти.

Специализирал в областта на кризисните интервенции.

Работил с хора с хронична психична болест и хора с увреждания.