Психотерапевт Генадий Матвеев

Области на компетентност

Травматични преживявания
Детско-юношеска психология
Решаване на конфликти
Взаимоотношения
Ненасилствена комуникация
Справяне с тъга, загуба

Демографски данни

Деца

Език

Български език
Русский язык

Генадий Матвеев

Психотерапевт

Видео Генадий:

https://drive.google.com/file/d/1UHROwUnvEs2sKtJR1yYAxNHl5WoJQLn_/view?usp=sharing