Психотерапевт Десислава Георгиева

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Взаимоотношения
Тревожност и безспокойство
Травматични преживявания
Страхове
Решаване на конфликти

Демографски данни

Възрастни
Двойки

Образование

Магистър по социална и политическа психология

Асоциации и членства

Дружество на психолозите
Европейска асоциация по авиационна психология
Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология
Европейска мрежа за травматичен стрес
International Critical Incident Stress Foundation ICISF

Език

Български език

Десислава Георгиева

Психотерапевт

Работя като авиационен психолог, консултант и фамилен терапевт повече от … 20 г.

Авиацията отвори света за мен, даде ми свобода, научи ме да уча непрекъснато и така да се развивам. Срещата с мой колега беше причина да насоча интереса си към проблемите на пътниците със страх от летене. Така, в далечната 2010 г. се роди програмата „Полет над страха“.

Започнах обученията си за кризисен психолог отново заради авиацията. И през 2008 г. заедно с мои колеги създадохме „Секция по кризисна интервенция“ към Дружеството на психолозите в България, на която в момента съм координатор.

През есента на 2019 г. поканих мои колеги на обучение по кризисна интервенция и заедно с тях създадох Crisis Support Team LZ. Този екип се активира с началото на първият локдаун и до момента (повече от една година) оказва безплатно кризисна интервенция на всеки който ни е потърсил. Водена от стремежа си към непрекъснато професионално развитие през 2009 г. започнах обучението си за фамилен терапевт в системен подход, което завърших успешно. А за да бъда още по-способна да намалявам въздействието на травматичния стрес преминах обучение за EMDR терапевт. По настоящем завършвам обучение в интензивна квалификационна програма по международни станадрти за прилагане на "Екзистенциално-ситетем подход към психологическа помощ и подкрепа за индивиди, групхи, организации и общности" и магистратура по клинична психология.

През 2016 г. създадох програма SMART LIFE, чиято цел е овладяване на умения за постигане и поддържане на равновесие в екосистемата семейство - кариера – лично време – здраве - социални контакти.

Ежедневната ми работа е свързана с експертна оценка на професионално значими качества, оценка на личностен капацитет и поведение на рисков персонал и психотерапия.. 

Преподавам човешки  фактори и съм треньор по: изграждане на капацитета на екипи, управление на човешката грешка, комуникативни умения, лидерство и работа в екип, когнитивни процеси и ориентация в ситуация, взимане на решения в дефицит от време, резилиънс, устойчивост на стрес и умора.

Участвам като експерт  по човешки  фактори  към  Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт към МТИТС. Преподавам в  НАТФИЗ, Авиационни учебни центрове, „Училище за Авиация“.