Психолог, психотерапевт Теодор Гергов

Области на компетентност

Справяне със стрес и тревожност
Паник атаки
Решаване на конфликти
Травматични преживявания
Взаимоотношения
Справяне с тъга, загуба
Детско-юношеска психология
Психология на жената/мъжа
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Възрастни
Двойки
Деца

Образование

Доктор по педагогическа и възрастова психология; Магистър по психология; Позитивна психотерапия; Кратка ориентирана към решения терапия

Асоциации и членства

Съюз на учените в България; Член на Association for Science, Education and Culture

Език

Български език

Теодор Гергов

Психолог, психотерапевт

Доктор съм по психология и преподавател по различни психологични дисциплини към катедра „Психология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Участник съм в редица национални и международни научни форуми, както и автор на над 40 научни публикации. Вземам дейно участие като ментор, обучител и академичен наставник в образователни и научни проекти.

В психологичното консултиране и терапия съм си създал синкретичен подход базиран на водещи концепции и парадигми. През годините съм работил с всякакви случаи и винаги съм се придържал към професионализма и професионалната етика. Вярвам, че взаимоотношенията с търсещия психологична подкрепа трябва да се градят на база конфиденциалност, коректност и взаимно уважение.