Психолог, психотерапевт Радостина Азманова

Области на компетентност

Хранителни разстройства
Психология на жената/мъжа
Решаване на конфликти
Справяне с гнева и агресията
Справяне със стрес и тревожност
Тревожност и безспокойство
Травматични преживявания
Решаване на конфликти
Справяне с тъга, загуба
Баланс личен-професионален живот
Ненасилствена комуникация
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Взаимоотношения

Демографски данни

Възрастни
Двойки

Образование

Бакалавър по Психология
Магистър Психология и психопатология на развитието
Системен фамилен и брачен консултант
Супервизор

Език

Български език

Радостина Азманова

Психолог, психотерапевт