Психолог, психотерапевт Ирена Петрова

Области на компетентност

Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне със стрес и тревожност
Травматични преживявания

Демографски данни

Възрастни
Юноши

Образование

магистър

Асоциации и членства

Българско общество по аналитична психология К.Г. Юнг

Език

Български език
English
Русский язык

Ирена Петрова

Психолог, психотерапевт