Психолог и психотерапевт (под супервизия) Тодор Симеонов

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Безсъние, нарушения на съня
Взаимоотношения
Кариерно развитие
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Травматични преживявания
Тревожност и безспокойство
Паник атаки

Демографски данни

Възрастни
Двойки
Юноши

Образование

Клинична психология
Доктор по философия

Асоциации и членства

Дружество по позитивна психотерапия
Българска асоциация по терапия на реалността
Международна асоциация по психо-онкология
Международна асоциация по позитивна психология

Език

Български език
English

Тодор Симеонов

Психолог и психотерапевт (под супервизия)

Професионален опит

2019 до настоящия момент – Самостоятелна психотерапевтична практика (под супервизия)

2018 – 2020 – Директор “Човешки ресурси”, Кохерент Лабс

2017 – 2018 – Учител по психология, СПГЕ “Джон Атанасов”

2014 – 2017 – Докторант и асистент в катедра “Реторика”, СУ “Св. Климент Охридски”

2010 – 2013 – Мениджър “Комуникации”, Чаптър 4 България

 

Професионални квалификации

Доктор по философия, СУ “Св. Климент Охридски”

Магистър по обща психология на английски език, СУ “Св. Климент Охридски”

Магистър по клинична психология, ЮЗУ “Неофит Рилски” (предстои дипломиране)

Изграждащ се психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия в България

Базов консултант по позитивна психотерапия към Дружеството по позитивна психотерапия в България

Лайф коуч към Career College International Association of Professions

 

Кратки курсове и обучения

Позитивна психиатрия и ментално здраве, Университет в Сидни (е-курс)

Психо-онкология на практика: психологическа работа на пациенти с ракови заболявания, Американска психиатрична асоциация

Психологическо оценяване на пациенти с ракови заболявания, Международна асоциация по психо-онкология

Психосоциални интервенции: доказателства и методи при подкрепа на пациенти с ракови заболявания, Международна асоциация по психо-онкология

Детско консултиране, Centre of Excellence UK

Предизвикателно поведение при деца и юноши, Centre of Excellence UK

Психосоматика, Дружество по позитивна психотерапия

Лятно училище по психотерапия, Шабла 2019, Дружество по позитивна психотерапия

Онкопсихология, Психо консулт

Тестове и методики за психодиагностика

 

Членства, участия в бордове и редакционни колегии

Член на Дружеството по позитивна психотерапия

Член на Института по реторика и комуникации

Член на международния борд на списание “The Global Psychotherapist”, Международна асоциация по позитивна и транскултурална психотерапия

Член на редакционния екип на научно списание “Реторика и комуникации” – A Peer Reviewed Scientific Journal – ISSN 1314-4464, www.rhetoric.bg

Член на редакционния борд на научно списание “Revista Europa del Este Unida”, ISSN 0719-7284, www.europadelesteunida.com

Асоцииран член към Световната асоциация по психо-онкология

Член на международната асоциация по позитивна психология