Психолог и Педагог Красимир Кунчев

Области на компетентност

Кариерно развитие
Справяне със стрес и тревожност
Баланс личен-професионален живот
Безсъние, нарушения на съня
Справяне с тъга, загуба
Страхове
Детско-юношеска психология

Демографски данни

Възрастни
Юноши

Образование

Магистър по Психология

Език

Български език
Italiano
Русский язык

Красимир Кунчев

Психолог и Педагог

Психолог с опит в областта на  социалните услуги и програми, социални умения, психологичното консултиране ,кариерно  консултиране, провеждане на обучение и тренинги в сферата на образованието и развитие и изграждане на екипи и др.

Поставяне на цели за бъдещо развитие в личен и професионален аспект  овладяване на стреса на работното място . Съвместно изготвяне на план за действие спрямо поставените цели и периодичното му промяна . Преодоляване на трудности и справяне със ситуации, касаещи професионалния и личностен растеж.

Завършил ВСУ магистър по Мениджмънт и Психология, с Психологично консултиране допълнителна квалификация и ВТУ Педагогическа психология.