Психолог Здравко Тенев

Области на компетентност

Взаимоотношения
Детско-юношеска психология
Справяне със стрес и тревожност
Тревожност и безспокойство
Натрапливи мисли и действия

Демографски данни

Възрастни
Двойки
Юноши

Образование

Магистър Приложна Психология

Език

Български език

Здравко Тенев

Психолог

Работя в Международен младежки център от 2015 г. Интереси в сферата на индивидуалното и групово консултиране на деца и младежи в риск. Ръководя  горещата линия за психологически консултации към Община Стара Загора. Регистриран обучител в Информационния регистър на обучителните програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) към МОН и член на дружество на психолозите в България.