Психолог Йоана Моравена

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Справяне със стрес и тревожност
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Решаване на конфликти
Справяне с гнева и агресията

Демографски данни

Възрастни

Образование

Бакалавър по Психология

Език

Български език

Йоана Моравена

Психолог