Психолог Ваня Йорданова

Области на компетентност

Взаимоотношения
Травматични преживявания
Справяне със стрес и тревожност
Натрапливи мисли и действия
Решаване на конфликти

Демографски данни

Възрастни
Двойки

Образование

Доктор по специалност ”Социална психология"
Mагистър по специалност "Психология на личността"
Бакалавър по Психология

Език

Български език
English

Ваня Йорданова

Психолог

Моята над петгодишна практика като психолог в социална услуга за хора с психични разстройства ми помогна да усъвършенствам уменията си в грижата за психичното здраве посредством индивидуална и групова работа с клиентите и техните близки. Наблюденията ми върху живота и преживяванията на тези хора предизвикаха в мен импулс за провеждане на задълбочено изследване, което разширих в докторската си дисертация. Научните ми интереси са базирани на изследване на социалната идентичност, самооценката, психичното благополучие и нагласи относно реализацията на личностния житейски проект на хора със затруднена социална адаптация.

Преминала съм програма за личен опит в когнитивно-поведенческата терапия. В момента се обучавам в Българския институт по гещалттерапия, както и в Академия за умения за помощ - квалификационна програма по международни стандарти за прилагане на "екзистенциално-системен подход към ефективната психологическа помощ и подкрепа за индивиди, групи, организации и общности".