Психолог Тодорка Атанасова - Калайджиева

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Решаване на конфликти
Управление на времето-финансите

Демографски данни

Възрастни

Образование

Доктор

Език

Български език

Тодорка Атанасова - Калайджиева

Психолог