Психолог Теодора Дончева

Области на компетентност

Справяне с гнева и агресията
Справяне със стрес и тревожност
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Решаване на конфликти
Натрапливи мисли и действия

Демографски данни

Възрастни
Деца

Образование

Бакалавър по Психология

Език

Български език

Теодора Дончева

Психолог

Казвам се Теодора Дончева. Близо 10 години извършвам доброволческа дейност на територията на ДМСГД „Мария Луиза” с. Бузовград, като заниманията ми са свързани с тежко увредени деца, които са изоставени или посещават институцията за дневна грижа. След този период имам 2 години трудов стаж в същата институция по специалността, която завършвам към момента. Имах възможност да работя и като водач на специално обучено куче терапевт, с което провеждахме терапевтични занимания на деца с нарушения в развитието. Преди 2 години основах частен обучителен център „ЕдуКидс”, които е продължение на дългогодишната частна практика на моята майка – психолог Ана Стефанова, и към момента управлението на „ЕдуКидс”, работата с децата и техните родители е основното ми занимание.