Психолог Татяна Иванова - Христова

Области на компетентност

Травматични преживявания
Паник атаки
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне със стрес и тревожност
Тревожност и безспокойство

Татяна Иванова - Христова

Психолог

Работих 5 години към Неправителствена организация, предлагаща подкрепа на жени и деца преживели домашно насилие. Това е проблематика, която като млад специалист ми даде много ценен опит. Домашното насилие разкри пред мен един сериозен проблем свързан с общественото здраве, който има тежки последици свързани с различни психосоциални, културни, психически и икономически фактори.

Около 1 година имах възможност да работя в Защитено жилище за хора с психична болест. Понастоящем съм психолог към Дневен център за хора с увреждания. Тук ежедневията са предизвикателство - срещам една много различна и сложна проблематика - тази на сериозните органични увреждания и начина, по които се приемат от самите лица и техните семейства. Мястото на психолога е водещо в подкрепата на обгрижващия персонал и близките, които ежедневно инвестират енергия и много грижа за тези лица.

Член на Дружеството на психолозите в България. Работя под супервизията на Румяна Крумова-Пешева - клиничен психолог и психоаналитично ориентиран психотерапевт и Яна Кацарова - психоаналитично ориентиран психотерапевт.

Предлагам консултации на хора с емоционални и поведенчески проблеми, затруднения свързани с насилие, травма, загуба, депресия и тревожност.