Психолог Стоянка Овчарова

Области на компетентност

Взаимоотношения
Паник атаки
Решаване на конфликти
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне с тъга, загуба
Тревожност и безспокойство

Образование

Магистър Клинична социална работа

Стоянка Овчарова

Психолог