Психолог Соня Тодорова

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Справяне с гнева и агресията
Тревожност и безспокойство
Справяне със стрес и тревожност

Демографски данни

Възрастни

Образование

Бакалавър по Психология

Език

Български език

Соня Тодорова

Психолог