Психолог Славомир Славов

Области на компетентност

Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне със стрес и тревожност
Справяне с гнева и агресията
Решаване на конфликти
Детско-юношеска психология
Взаимоотношения
Баланс личен-професионален живот
Ненасилствена комуникация
Тревожност и безспокойство
Страхове

Демографски данни

Възрастни
Юноши

Образование

Бакалавър и Магистър Психология

Език

Български език

Славомир Славов

Психолог

 

    Бакалавър и магистър по Психология, с допълнителни квалификации в областта на консултирането и психотерапията.

   Психолог с опит в областта на психосоциалната рехабилитация,  социалните услуги, тренирането на социални умения, психологичното консултиране, провеждането на обучение и тренинги в сферата на образованието и развитие и изграждане на екипи.