Психолог Славил Попчаров

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Справяне със стрес и тревожност
Справяне с тъга, загуба
Зависимости
Натрапливи мисли и действия

Демографски данни

Възрастни

Образование

Магистър по Психология

Лицензи и документи

Език

Български език

Славил Попчаров

Психолог

Завършил съм магистърска степен в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Преминал съм сертифицирани обучения по когнитивно поведенческа и схема терапия. Участвал съм и в редица практически занятия, към различни центрове, като Международен младежки център (ММЦ) Стара Загора, Сдружение „Самаряни“, Психологическата лаборатория към МВР-Пловдив и други.

През годините съм придобил опит в сферата на психичното здраве и благополучие, кризисна интервенция, справяне със стрес и тревожност, депресивни състояния зависимости, преживяване на загуба и други.

Имам добри познания в сферата на организационната психология като стратегии за решаване на конфликти, подбор, оценка и обучение на персонал, превенция и намаляване на работният стрес и бърнаут.