Психолог Силвия Митринска

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Взаимоотношения
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Травматични преживявания

Демографски данни

Възрастни

Образование

Бакалавър по Психология

Език

Български език

Силвия Митринска

Психолог

Работя като Психолог- консултант от 8 години в София и Благоевград.

През 1999г. завършвам вишето си образование (5-годишно обучение) в Югозападен университет „Неофит Рилски“ -Благоевград със специалност „Психология“ и специализация: „Социална психология“ както и професионална квалификация: „Магистър по психология“.

Завършила съм Базисно ниво и съм в процес на завършване на Майсторско ниво на обучение в Дружеството по Позитивна психотерапия в България (ДППБ) и раборя под супервизия.

Частна практика: от 14 години ръководя и развивам Център за Съвременни родители- „БУБИНАНС“, практикувайки както като психолог, така и като инструктор по фитбол гимнастика и йога.