Психолог Силвия Минчева

Области на компетентност

Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Детско-юношеска психология
Справяне със стрес и тревожност
Травматични преживявания
Справяне с тъга, загуба

Демографски данни

Възрастни
Деца
Юноши

Образование

Бакалавър по Психология

Език

Български език

Силвия Минчева

Психолог

Психолог на свободна практика от 2008г.

Дипломант на Нов Български Университет, програма Клинична психология – психоаналитична перспектива.

Сертифициран Психодрама асистент към Българско дружество по психодрама и групова психотерапия.

От 2018г. обучаващ се терапевт в школата по Аналитична психология към БОАП „К.Г.Юнг“.

Дългогодишни професионални интереси и специализации в областта на дълбината психология на личността в теоретичен и психотерапевтичен контекст,

дисфункции в детското психично развитие, съзависимост(емоционална зависимост), житейски кризи и работа с траура.