Психолог, Психотерапевт Ваня Пандиева

Области на компетентност

Справяне със стрес и тревожност
Натрапливи мисли и действия
Взаимоотношения
Травматични преживявания
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Възрастни

Образование

Магистър по психология в СУ “Климент Охридски”,

Език

Български език
English

Ваня Пандиева

Психолог, Психотерапевт

Завършила съм магистртура по психология в СУ “Климент Охридски” със спецциализации по клинична и консултативна психология и психология на развитието.

Работя индивидуално и групово консултиране и психотерапия.

Имам дългогодишен опит от работа с хора от уязвими общности, хора, преживяващи страдание в следствие на телесна зависимост, хора с увреждания, хора, живеещи с обществена стигма поради своето различие и са обект на дискриминация.

Изграждането на терапевтична връзка между мен и пациентите е важно усилие, което дава увереност и на двете страни, че психичната болка може да бъде споделена, удържана и преживяна.

Предстои ми дипломиране на двегодишно сертифицирано обучение за работа с групи, групови процеси и отношения към Институт на групите, България и Институт за работа с групи, Австрия.

Развивам професионалния си опит с регулярно участие в психоаналитично ателие по обектни отношения и интервизия