Психолог, Психотерапевт Татяна Манова

Области на компетентност

Детско-юношеска психология
Решаване на конфликти
Справяне с гнева и агресията
Травматични преживявания
Ненасилствена комуникация

Демографски данни

Възрастни
Деца
Двойки

Татяна Манова

Психолог, Психотерапевт